24068568_10154853023175583_1228646077053

Executives

Douglas McMahon - President
Douglas McMahon - President
Allan Davidson - VP
Allan Davidson - VP
Jim Maxwell - Past President
Jim Maxwell - Past President
Bobby Smith -Treasurer
Bobby Smith -Treasurer
Bobby Crookston - Asst Treasurer
Bobby Crookston - Asst Treasurer
Norma Maxwell - Secretary
Norma Maxwell - Secretary
Jacqueline Kernachan - Director
Jacqueline Kernachan - Director
Janice Beattie - Director
Janice Beattie - Director
Kevin LaCombe - Club Manager
Kevin LaCombe - Club Manager